Perlİt

Perlit

Perlit terimi magmanın asit fazında oluşan lavların soğuyup, gözle veya mikroskopla görülebilecek bir yapıda kırılmasının meydana getirdiği, kütle bünyesinde su damlacıkları bulunan, volkanik bir cam türünü ifade eder. Bazı perlit tipleri kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edildiğinden; perlit ismi inci anlamına gelen "Perle" kelimesinden türetilmiştir. Ticari kullanımda ise perlit, elverişli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında genleşen ve gözenekli bir hale gelen volkanik menşeyli ve doğal olarak oluşan asidik bir camdır. Perlit belirli tane iriliğinde özel formlarda 900-11000C arasında ısıtıldığında hacmini yaklaşık 4-20 katı genleşmekte ve mısır gibi patlayarak, yoğunluğu çok hafif bir hale gelmektedir.

Bünyesinde %2-6 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perlitin 800-11500C arasında ısıtılmasıyla 4-20 katı bir hacim büyümesi sağlanması sonucu elde edilen düşük yoğunluktaki malzemeye GENLEŞMİŞ PERLİT denir. Genleşmiş perlit; başlıca inşaat, filtre, yalıtım, tekstil yıkama, dolgu malzemesi, döküm, petrol endüstrileri ile tarım sektörü, deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları ve temizleyici olarak kullanılır.Yapıların ısınma giderlerinde; duvar, çatı ve döşemelerde yalıtım ve çift cam uygulamak, kazan dairesinde yanmayı iyileştirmek sureti ile yakıttan %70'e varan ekonomi sağlamak mümkündür.

Bu uygulamanın doğal sonucu olarak;

-Hava kirliliği önemli ölçüde azalır.

-Yapılarda istenmeyen dış seslere karşı yalıtım yapılmış olur.

-Yapı fiziğine uygun yapılan ısı yalıtımı; malzemeler üzerinde kısa sürede değişen ısı farklılıklarını önleyeceğinden yapının ömrü uzar.